There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kokonaispalveluratkaisut

Kokonaispalveluratkaisut

Coorin toiminnan ytimessä ovat alusta lähtien olleet  kokonaispalveluratkaisut. Laaja palvelutarjontamme mahdollistaa ratkaisut, joissa otamme kokonaisvastuun kiinteistön tai toimitilojen palveluista.

Tarpeiden mukaan joustava älytoimisto

Coorin Smart Office -konsepti perustuu tarvelähtöiseen suunnitteluun, joka tukee henkilöstön työtapoja. Oikealla tavalla toteutettu älytoimisto auttaa houkuttelemaan uusia kykyjä ja lisäämään henkilöstön tuottavuutta. Ratkaisu on myös ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpi, koska tilatehokkuus paranee ja tilantarpeen pieneneminen tuo kustannussäästöjä. Toimistojen ja palveluiden tehostamisessa hyödynnetään yhä enemmän uutta tekniikkaa. Coor räätälöi käyttäjäpalvelut aina kunkin toimiston ainutlaatuisten tarpeiden, tilojen ja laatuvaatimusten mukaan.

Älyä koko elinkaaren ajan

Jopa 80 % kiinteistön kokonaiskustannuksista ja ympäristövaikutuksista syntyy rakennusprosessin jälkeen. Coorin Smart Buildings -konseptissa pyritään varmistamaan se, että kiinteistö saavuttaa täyden elinkaaripotentiaalinsa mahdollisimman vähäisin kustannuksin ja ympäristövaikutuksin. Tavoite saavutetaan kustannustehokkaalla käytöllä, jossa hyödynnetään runsaasti uutta tekniikkaa ja panostetaan ympäristöön esimerkiksi hankkimalla koko palveluntoimitukselle ympäristömerkintä. Älytoimisto on myös henkilöstön kannalta houkutteleva optimaalisen sisäilmaston, häiriöittä toimivan kiinteistötekniikan sekä tarvelähtöisten tukipalveluiden ansiosta.

Strategisella neuvonnalla tukea haasteisiin

Kiinteistöpalvelualalla on haastavia strategisia kysymyksiä, jotka vaativat ulkopuolista asiantuntemusta. Coor voi tarjota neuvontaa useilla alueilla:

Coor Advisory Services auttaa asiakkaita analysoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan tulevia toimitilojaan.
Meillä on vankka kokemus monien eri alojen energianeuvonnasta ja järjestelmällisestä energiatyöstä.
Meillä on ainutlaatuista osaamista teknisestä turvallisuudesta ja itse kehitetty tekninen alusta.
Toimimme neuvonantajana myös yleisissä ulkoistamiskeskusteluissa, joissa organisaatiot kaipaavat tukea valinnoilleen.

Kiinteistöpalvelualan kokonaisratkaisujen markkinajohtaja

Coorilla on Pohjoismaissa eniten suuria ja haastavia kiinteistöpalvelualan kokonaistoimeksiantoja. Markkinaosuutemme on 35-40 %. Olemme auttaneet monia pohjoismaisia suurorganisaatioita kehittämään ja yhtenäistämään kiinteistöpalvelujaan tavalla, joka tuo huomattavia laatuparannuksia ja kustannussäästöjä. Tervetuloa ensitapaamiseen keskustelemaan tarjonnastamme.