There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Käyttäjäpalvelut
Käyttäjäpalvelut

Käyttäjäpalvelut työpaikalle

Huolellisesti suunniteltujen, tekniikkaan perustuvien ratkaisujen ansiosta voimme luoda edellytykset tulevaisuuden toimistolle.

Työpaikan suunnittelulla on suuri vaikutus sen houkuttelevuuteen työmarkkinoilla, ja se vaikuttaa työntekijöiden päätökseen jäädä yritykseen tai lähteä sieltä. Monet toimiston työntekijöistä voivat työskennellä nykyään tehokkaasti ja olla verkkoyhteydessä missä tahansa. Siksi onkin yhä tärkeämpää luoda ympäristöjä, joissa työntekijät voivat vaihtaa ajatuksia ja luoda yhdessä lisäarvoa työnantajalle. Älykkään toimiston perustana ovat siellä työskentelevät ihmiset.

Keskiössä työntekijöiden tarpeet

Ihmiset ja työtehtävät ovat erilaisia, joten toimiston suunnittelussa on huomioitava useita eri tarpeita ja vaatimuksia. Nämä tarpeet on kartoitettava perusteellisesti ennen suuria muutoksia, ja kartoitusta on jatkettava älykkääseen toimistoon siirtymisen jälkeenkin jatkuvan hienosäädön varmistamiseksi. Asettamalla työntekijöiden tarpeet etusijalle voimme varmistaa, että älykäs toimisto saa hyvän vastaanoton organisaatiossa.

Tee yrityksestäsi houkuttelevampi

Yrityksen itsestään antamaan kuvaan vaikuttavat monet tekijät, joista toimitiloilla ja toimistolla on ratkaiseva merkitys työnhakijoille ja henkilöstölle. Tutkimuksen mukaan yritys voi kaksinkertaistaa mahdollisuutensa tulla työnhakijan valitsemaksi rekrytoinnin aikana, jos hakija kokee yrityksen toimitilat miellyttäviksi ja toimiviksi.

Älykäs toimisto parantaa tuottavuutta

Tällä hetkellä yrityksen suurin kuluerä on henkilöstökustannukset, jotka voivat tietyillä aloilla vastata 90 % kustannusten kokonaismäärästä. Fyysisen työympäristön vaikutus tuottavuuteen on tieteellisesti todistettu. Älykäs toimisto, huolellisesti mietitty suunnittelu, moderni tekniikka ja tukipalvelut voivat lisätä koettua tuottavuutta yhdestä neljään prosenttia, mikä vastaa määrältään yrityksen tavallisesti maksamaa vuokraa. Parhaiden mahdollisten edellytysten luominen kaikille työntekijöille on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.

Vähennä toimitilakustannuksia

Perinteisten toimistojen käyttöaste on alle 50 %, toisin sanoen työtiloista puolet on aina tyhjillään. Pienemmät tilat tuovat siten merkittäviä säästömahdollisuuksia, kun samalla huomioidaan työntekijöiden tarpeet liittyen esim. yksilöllisiin työ- ja tapaamispisteisiin. Tämän lisäksi on mietittävä keinoja käyttö- ja kunnossapitokustannusten optimointiin ja pohdittava, minkälaista tekniikkaa toimistoissa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. 

Kestävä pitkän aikavälin ratkaisu

Älykäs toimisto on samalla myös pitkän aikavälin kestävä ratkaisu. Sen avulla voidaan säästää ympäristöä hyödyntämällä optimaalisesti resursseja, kuten toimistotiloja, lämmitystä, ilmanvaihtoa jne. Lisäksi sen avulla voidaan myös parantaa työympäristöä ja edistää työntekijöiden hyvinvointia vähentämällä melua, hyödyntämällä ergonomisia työpisteitä ja parantamalla ilmanlaatua. 

Coor tarjoaa asiakkailleen palveluja, joilla kaikilla on ympäristömerkintä ja joiden toimituksessa huomioidaan ympäristö mahdollisimman hyvin. Käytämme palvelusta nimitystä Coor Green Services

Mikko Salola

Mikko Salola

myyntijohtaja

010 234 3598

mikko.salola@coor.com