There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Coor SmartMove

Coor SmartMove

Toimisto- ja työpistemuutot vievät aikaa ja resursseja, mutta helpotusta niihin tarjoaa Coor SmartMove. Kun kaikki tiedot kootaan yhteen paikkaan, muutot sujuvat nopeammin ja vaativat vähemmän hallinnointia. Samalla pienenee virheriski.

Toimisto- ja työpistemuutot vievät aikaa ja resursseja, mutta helpotusta niihin tarjoaa Coor SmartMove. Kun kaikki tiedot kootaan yhteen paikkaan, muutot sujuvat nopeammin ja vaativat vähemmän hallinnointia. Samalla pienenee virheriski.

Muutoilta ei voi välttyä, ja alati kehittyvässä työelämässä ne vain yleistyvät. Jokainen muutto vaatii suuria esivalmisteluja, kun henkilöstöä ja toimitiloja koskevat tiedot pitää saada koottua ja koordinoitua. Työ on usein manuaalista ja hidasta, ja eikä turhauttavilta virheiltä aina vältytä.

Helpotusta muuttoihin

Coor SmartMove on verkkopohjainen järjestelmä, joka korvaa perinteiset Excel- tai Word-listat. Kaikki henkilöstöä koskeva tieto kootaan yhteen tietokantaan, joka päivittyy automaattisesti muuton toteutuksen jälkeen. Tämä vähentää hallinnointia huomattavasti ja takaa tietokannan ajantasaisuuden. Järjestelmän muita etuja ovat jäljitettävyys ja se, että raporttien muodostaminen on helppoa.

Nopeaa ja ongelmatonta

Tilaaja ilmoittaa suoraan järjestelmässä, keitä tai mitä muutetaan ja minne. Coor SmartMove muodostaa tämän jälkeen sähköisen muuttolistan ja lähettää sen automaattisesti henkilöille ja toimintoihin, jotka vastaavat muuton nopeasta ja ongelmattomasta toteutuksesta. Saadun hyväksynnän jälkeen Coor toteuttaa muuton asiakkaan toiveiden mukaisesti ja kuittaa sen tehdyksi järjestelmässä.

Järjestelmä on pilvipohjainen, joten mutkikkaat asennukset voi unohtaa. Coor SmartMove on oivallinen ratkaisu henkilömuuttoihin, mutta se sopii myös tulostimien, kopiokoneiden ja muiden laitteiden siirtoihin. Järjestelmällä voi niin ikään ohjata virtuaalisia muuttoja, eli yksikön tai kustannuspaikan vaihtoon liittyviä hallinnollisia muutoksia.

 SmartMove lyhyesti

  • Tilaajan ja henkilöstön hallinnointi vähenee ja palvelu paranee.
  • Kaikki muuttoa koskevat tiedot kootaan yhteen paikkaan.
  • Muuttotilaus lähetetään toteuttajille ilman välikäsiä.
  • Järjestelmä takaa täyden jäljitettävyyden ja kattavan raportoinnin