There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Coor SmartUtilization

Coor SmartUtilization

Toimistovuokrat ovat kovia ja alati nousussa varsinkin sijainniltaan keskeisissä toimistoissa. Oman kokemuksemme mukaan kustannuksissa on kuitenkin jopa 30 %:n säästövara ilman, että henkilöstön viihtyvyydestä tai tuottavuudesta tarvitsee tinkiä.

Mistä tietää, onko nykyinen toimisto-, neuvottelu- ja pistäytymishuoneiden sekä hiljaisen tai luovan työskentelyn tilojen yhdistelmä sopiva? Sen tietää tekemällä objektiivisia käyttöastemittauksia sekä selvittämällä organisaation tarpeita syvähaastatteluilla.

Reaaliaikaista seurantaa

Coor SmartUtilization -järjestelmä seuraa eri tilojen käyttöastetta reaaliajassa. Työpisteisiin kiinnitetyt langattomat anturit reagoivat ruumiinlämpöön ja lähettävät tietoa, joka voidaan esittää visuaalisesti tietyn ajanjakson tai tilan mukaan. Järjestelmässä on ennalta määriteltyjä tunnuslukuja ja kaavioita, joista saa objektiivista pohjatietoa tilankäytön optimointiin. Kaikki Coor SmartUtilizationin keräämä tieto on anonyymia: mittaustuloksista ilmenee vain tietyssä tilassa olevien henkilöjen lukumäärä tiettynä aikana.

Laadullisia haastattelututkimuksia

Toiminnan erilaisten tarpeiden ymmärtäminen edellyttää sitä, että käyttöasteseurannalla saatavia tilastotietoja täydennetään syvähaastatteluilla. Coorilla on kouliintunut ja hyvin dokumentoitu työtapa tämänkaltaisten ryhmä- ja yksilöhaastattelujen toteuttamiseen.

Luotettavaa tietoa muutostyön onnistumiseksi

Reaaliaikaiset määrälliset mittaukset sekä laadulliset haastattelututkimukset luovat yhdessä kattavan ja vankan pohjan keskusteluille ja päätöksenteolle. Samalla pohjustetaan päätöksenteon jälkeistä muutostyötä, eli SmartUtilization tehostaa muutakin kuin vain tilankäyttöä.

SmartUtilization lyhyesti

  • Työpisteiden käyttöastetta mitataan reaaliaikaisesti.
  • Asennus sujuu kustannustehokkaasti, nopeasti ja hyvin vähäisin häiriöin.
  • Kaikki kerättävä tieto on täysin anonyymia.
  • Käyttöaste voidaan esittää myös visuaalisesti verkkopalvelussa hyödyntämällä toimiston pohjapiirrosta.
  • Käyttöasteseurantaa täydennetään asiantuntijoiden vetämillä syvähaastatteluilla.