There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Strateginen neuvonta - Coor

Strateginen neuvonta

Neuvonnasta saat vastauksia työpaikkaasi tai toimitilojasi koskeviin monimutkaisiin kysymyksiin. Coor Advisory Services -palvelumme avulla voimme analysoida, suunnitella ja ottaa käyttöön tulevaisuuden toimitila-ja kiinteistöratkaisuja.

Neuvontapalvelumme sisältää useita osa-alueita, ja monissa strategisissa kysymyksissä saatetaan tarvita ulkoista asiantuntemusta ja tukea. Miten luodaan toimisto, jossa työntekijät viihtyvät ja pystyvät parhaimpaansa? Miten uusi toimisto tulisi mitoittaa, jotta se olisi kustannustehokas? Mitä teknisiä ratkaisuja voitaisiin käyttää työntekijöiden tukena? Ja miten toimistoa voi modernisoida siten, että vastaanotto olisi mahdollisimman hyvä?

Kumppani älykkään toimiston suunnitteluun

Käytössämme on toimistoille suunniteltu Smart Office -konsepti, jonka tarkoituksena on auttaa asiakkaitamme luomaan tehokkaampia ja pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen mukaisia työtiloja. Coor Advisory Services -palvelu koostuu työtilojen kehittämisen asiantuntijoista, joilla on vuosien kokemus esitutkimuksista, joilla voidaan laatia tavoitteet uudelle toimistolle fyysisen suunnittelun laatimisesta yhdessä Coorin arkkitehtikumppaneiden kanssa koko muutosprojektin johtamisesta, mukaan lukien siirtymisestä uuteen toimistoon, tai olemassa olevan toimiston peruskorjauksesta.

Ainutlaatuisten projektimenetelmiemme ja kokemuksemme taustalla on noin 30 työtilojen kehittämiseen liittyvää projektia, joissa asiakkaat pyrkivät useimmiten toimintaan ja tehtäviin perustuviin (ABW) ratkaisuihin. Yhteistyössä voimme suunnitella juuri teille sopivan yksilöllisen ratkaisun. Olemme tukena kaikessa toiminnassa fyysisestä suunnittelusta tekniikka- ja huoltoneuvontaan koko työprojektin ajan, ja keskitymme muutosjohtamisen kehittämiseen myös organisaation sisällä. Voimme myös auttaa optimoimaan huoltotoimintoja toimistossa toteutettujen muutosten perusteella. Coor on kumppani, joka vastaa analysoinnista, muutosten toteutuksesta ja tavoitteiden seurannasta sekä palvelujen toimittamisesta uuteen toimistoon.

Järjestelmällisesti pienempää energiankulutusta

Olemme viimeisten vuosien aikana auttaneet monia asiakkaita saavuttamaan huomattavia energiasäästöjä hyödyntämällä jatkuvia ja järjestelmällisiä energiatoimia, joilla on selkeät tavoitteet. Teemme myös suuria toimenpiteitä, jotka selvitetään asiantuntevien energiainsinööriemme suorittamilla perinpohjaisilla kartoituksilla ja selvityksillä. Tarjoamme jatkuvaa neuvontaa kiinteistöpalveluasiakkaillemme ja energianeuvontaa omana palveluna. Näiden palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti yritysten ollessa yhä tietoisempia siitä, miten järjestelmällisellä energiasuunnittelulla voidaan vähentää energiakustannuksia.

Ainutlaatuista teknistä turvallisuusosaamista

Coorilla on monipuolista kokemusta teknisistä turvallisuusratkaisuista, ja voimme tarjota konsultointia ja neuvontaa niin suurille kuin pienillekin asiakkaille. Meillä on erikoisosaamista integroiduista turvallisuusratkaisuista, kulkujärjestelmistä ja murto- ja palohälytysjärjestelmistä. Voimme konsultoida hankinnoissa liittyen järjestelmän valintaan, nykytila-analyysiin ja mahdollisten strategioiden hyödyntämiseen, millä voidaan varmistaa jatkossakin moderni ja kustannustehokas turvallisuusratkaisu. Hoidamme itse useiden asiakkaidemme turvallisuusratkaisuja, joista monet edustavat alan parhaimmistoa.

Coor – luonnollinen kumppani kiinteistöpalvelujen hankintaan

Kokemuksemme ansiosta olemme luonnollinen keskustelukumppani suurille asiakkaille jo ennen ulkoistamispäätöstä. Minkälainen hankintaprosessi kannattaa valita? Miten kannattaa valita palvelun laajuus? Mitä maantieteellisiä seikkoja kannattaa ryhmitellä samaan hankintaprosessiin? Kuinka paljon on mahdollista säästää kustannuksissa? Miten voimme mitata tuloksia seurataksemme mahdollisuuksien toteutumista? Kysymyksiä voi olla monia ja ne voivat olla vaikeita, ja Coor on luonnollinen vaihtoehto keskustelukumppaniksi.

Asiantuntevat työntekijämme auttavat mielellään

Coorin palveluksessa työskentelee suuri joukko henkilöitä, joilla on erikoisosaamista moderneista työtiloista, energiasta, teknisestä turvallisuudesta jne. Yhteistä heille kaikille on monipuolinen kokemus muutosprojektien toteutuksesta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Neuvontapalvelujemme kysyntä kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti, joten Coor panostaakin nyt erityisen paljon asiantuntijoiden määrän lisäämiseen.

Mikko Salola

Mikko Salola

myyntijohtaja

010 234 3598

mikko.salola@coor.com