There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Kannamme vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista.

Välittömät ympäristövaikutukset

Coorin oman toiminnan ympäristövaikutukset liittyvät ensisijaisesti (liikenteen) hiilidioksidipäästöihin, kemikaalien käyttöön sekä jätehuoltoon. Coorin ympäristötyö keskittyykin näiden kolmen alueen ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Välilliset ympäristövaikutukset

Coor voi jossain määrin auttaa vähentämään myös asiakkaidensa toiminnan ympäristövaikutuksia. Esimerkkeinä voidaan mainita asiakkaiden energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävät projektit sekä ympäristöä säästävien menetelmien ja materiaalien tarjoaminen useilla palvelualueilla. Viime vuosina ympäristötyötä on tehostettu lukuisten ympäristöasioihin panostavien asiakkaiden kanssa.