There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kahdeksan hyvää syytä ulkoistaa palvelutoiminta

Kahdeksan hyvää syytä ulkoistaa palvelutoiminta

Yhä useammat yksityisen ja julkisen sektorin toimijat haluavat ulkoistaa palvelutoimintansa ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Olemme selvittäneet yleisimmät syyt ulkoistamiselle.

Ulkoistamisen syyt tärkeysjärjestyksessä

Yksityisen ja julkisen sektorin päättäjien* mukaan palvelutoimintojen ulkoistamisen yleisimmät syyt ovat tärkeysjärjestykseen asetettuna seuraavat:

 • Ulkoistaminen tuo kustannussäästöjä yritykselle/yhteisölle.

 • Ulkoistamisen myötä on mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta.

 • Ulkoistaminen parantaa laatua ja palvelua.

 • Ulkoistamisen seurauksena välttämättömien muutosten toteuttaminen on helpompaa.

 • Ulkoistaminen tekee kiinteistä kustannuksista joustavia.

 • Ulkoistaminen lisää henkilökunnan kehittymismahdollisuuksia.

 • Ulkoistamisen avulla voidaan yhtenäistää työtapoja.

 • Ulkoistamisen myötä investointivastuu siirtyy ulkopuoliselle toimijalle.

Omaan palvelutoimintaan liittyvät haasteet

Kysyimme samoilta päättäjiltä, mikä on heidän mielestään suurin haaste, jos palvelutoimintaa toteutetaan omin voimin. Vastauksissa toistuivat seuraavat asiat:

 • uusien ideoiden ja ratkaisujen kehittämiseen ei jää aikaa

 • kustannukset ovat liian suuret

 • palvelutoiminta uhkaa niellä liikaa aikaa ydintoiminnalta

 • sisäisten palveluiden tehokkaaseen johtamiseen ja kehittämiseen ei ole riittävästi osaamista omassa organisaatiossa.

 * Markkinatutkimus, jonka tutkimusyritys Demoskop toteutti Coorin toimeksiannosta kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2009.