There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Eettisesti kestävää liiketoimintaa

Eettisesti kestävää liiketoimintaa

Yhtiömme eettiset ohjeet on kiteytetty Code of Conductiin.

Coorin Code of Conduct velvoittaa koko henkilöstön noudattamaan yhtiömme toimintaa sääteleviä lakeja ja periaatteita. Ne koskevat kilpailuasioita ja mahdollisia eturistiriitoja, ympäristöä ja työturvallisuutta, työehtoja, luottamuksellisten tietojen käsittelyä sekä muita omaan toimintaamme, asiakkaisiin tai alihankkijoihin liittyviä menettelytapoja.

Meille on tärkeää se, että ketään työntekijää ei saa syrjiä iän, sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisten mielipiteiden tai etnisen taustan perusteella. Eettiset ohjeemme ohjaavat kaikkea toimintaamme, ja kukin työntekijä käy Code of Conductin sisällön läpi vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun yhteydessä.